Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
06-06-2016

 

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

 

Lp.

Rodzaj alarmu

Sposób ogłoszenia alarmów

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

wizualny sygnał alarmowy

1

Ogłoszenie alarmu

Sygnał akustyczny - modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) ............... dla ..............

Znak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej

2

Odwołanie alarmu

Sygnał akustyczny - ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) ............... dla ..............

 

 

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

Lp.

Rodzaj komunikatu

Sposób ogłoszenia komunikatu

Sposób odwołania komunikatu

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

1

Uprzedzenie

o zagrożeniu skażeniami

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie .................. około godz. ..... min. ..... może nastąpić skażenie ............................ (podać rodzaj skażenia) w kierunku ...................... (podać kierunek)

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu................... (podać rodzaj skażenia) dla ...............

2

Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami

 

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu .................. (podać rodzaj zakażenia) dla..............

3

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych
i zagrożeniu środowiska

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ................. (podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu .................. (podać rodzaj zagrożenia)


Opracowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2013 r., poz. 96)


POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH I KOMUNIKATÓW

Jednym z przedsięwzięć Obrony Cywilnej jest tworzenie systemów alarmowania, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem w celu umożliwienia jej ukrycie się w przygotowanych budowlach lub pomieszczeniach ochronnych a także opuszczenia strefy niebezpiecznej.

Do ogłaszania (odwoływania) alarmów i komunikatów wykorzystuje się następujące urządzenia:
1. systemy alarmowe miast,
2. centralną oraz regionalne rozgłośnie Polskiego Radia i ośrodki Telewizji Polskiej,
3. radiowęzły radiofonii przewodowej,
4. syreny nie włączone do miejskich systemów alarmowych (syreny zakładów pracy, straży pożarnej itd.).
Sygnały alarmowe oraz sposób ich ogłaszania i odwoływania przedstawia załączona tabela.

P A M I Ę T A J !

P O USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO LUB KOMUNIKATU NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO, ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ:
1. PO OGŁOSZENIU ALARMU

ـ włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych;
ـ postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach;
ـ wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej;
ـ przygotuj maskę przeciwgazową lub środek zastępczy;
ـ przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do oddychania (najlepiej nawilżyć je roztworem wodnym sody oczyszczonej);
ـ wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska;
ـ uszczelnij okna pomieszczenia w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;
ـ zabierz ze sobą dokumenty osobiste, odzież, zapasy żywności, wodę, indywidualne środki ochrony dróg oddechowych;
ـ zamknij okna i mieszkanie;
ـ udaj się w miejsce lub w kierunku wskazanym w komunikatach radiowych lub przez służby ratownicze, władze i organa Obrony Cywilnej;
ـ udaj się do najbliższego schronu lub ukrycia;

Jeśli znajdujesz się w miejscu publicznym:
ـ wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej.

2. KOMUNIKAT - UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI
ـ włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych;
ـ postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach;
ـ wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej;
ـ wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska;
ـ zamknij okna i mieszkanie;
ـ udaj się w miejsce lub w kierunku wskazanym w komunikatach radiowych lub przez służby ratownicze, władze i organa Obrony Cywilnej;

Jeśli nie zdążyłeś opuścić mieszkania:
ـ uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;
ـ przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do oddychania (najlepiej nawilżyć je roztworem wodnym sody oczyszczonej);

Jeśli znajdziesz się w miejscu publicznym:
ـ wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej.

3. KOMUNIKAT - UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU ZAKAŻENIAMI
ـ postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w środkach masowego przekazu przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

4. KOMUNIKAT - UPRZEDZENIE O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA
ـ włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych;
ـ postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach;
ـ zamknij okna i mieszkanie;

W wypadku awarii obiektu z toksycznym środkiem przemysłowym:
ـ wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska;
ـ zamknij okna i mieszkanie;
ـ uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;

Jeśli nie zdążyłeś opuścić mieszkania:
ـ uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;
ـ przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do oddychania (najlepiej nawilżyć je roztworem wodnym sody oczyszczonej);

Jeśli znajdziesz się w miejscu publicznym:
ـ wykonuj polecenia organów Obrony Cywilnej, Straży Pożarnej i Policji
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...