Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
26-11-2012

BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ
ogłasza
trzeci przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalno–gospodarczym, położonej w Lubaniu przy ul. Starolubańskiej 24, w pośredniej strefie lokalizacyjnej miasta, tj. działka numer 25 AM 21 Obr. II, o pow. 1 730 mkw., dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu prowadzi Księgę wieczystą numer: JG1L/00013318/6.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 90 500,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych, 00/100).
Wadium: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).
Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2012 roku o godzinie 1000 w budynku Urzędu Miasta Lubań, ul. 7-mej Dywizji 14, sala numer 11.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium.
Wadium w gotówce należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Lubań ul. 7-mej Dywizji 14, numer: 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550 do dnia 14 grudnia 2012 roku.
W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześnie tak, aby w dniu 14 grudnia 2012 roku wadium znajdowało się na rachunku Urzędu Miasta Lubań. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto Urzędu Miasta.
Na dowodzie wpłaty wadium należy dopisać „przetarg ul. Starolubańska 24.”
Bliższe informacje o przetargu uzyskać można w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań, ul. 7-mej Dywizji 14, I piętro pokój numer 5, tel. 645-66-02.


 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...