Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
22-11-2012

BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ
o g ł a s z a
pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem wykorzystywanym na cele inne niż mieszkalne oznaczonej jako działka Nr 42/13, Obręb III, AM 4 o powierzchni ogólnej 236 m2, położonej w Lubaniu przy ul. Armii Krajowej.

Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej wynosi 448.100,- zł (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy sto złotych).

Wadium 30.000,- zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 08 stycznia 2013 r. o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Miasta Lubania, ul. 7-ej Dywizji 14, sala nr 11.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne pod warunkiem wniesienia wadium. Wadium w gotówce należy wpłacić do dnia 04 stycznia 2013 roku, na konto Urzędu Miasta Lubań: Bank Gospodarki Żywnościowej 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550.

W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 04 stycznia 2013 roku znajdowała się na rachunku Urzędu Miasta Lubań. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto Urzędu Miasta.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubania, ul. 7-ej Dywizji 14, I piętro, pokój nr 4, tel. 75 6464-421.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...