Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
23-03-2012

PLAN PRACY
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 W LUBANIU
W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

Zatwierdzono do realizacji
uchwałą Rady Pedagogicznej
nr 2/2011 z dnia 30.08.2011 r.

Plan pracy przedszkola

Plan realizacji zadań edukacyjnych

 1. Plan badań i diagnoz edukacyjnych.
 2. Harmonogram pracy przedszkola.
 3. Harmonogram wycieczek.
 4. Plan współpracy ze szkołą podstawową.
 5. Plan współpracy z rodzicami
 6. Terminarz posiedzeń Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2011/2012.

 

PLAN REALIZACJI ZADAŃ EDUKACYJNYCH

 1. Plan badań i diagnoz edukacyjnych

 

Obszar
Priorytet
Zadania
Osoby odpowiedzialne
1.      Dbałość o kształtowanie sprawności ruchowej dzieci
Wspomaganie dzieci w  rozwoju umiejętności ruchowych ze szczególnym uwzględnieniem   ich samodzielności i  zaangażowania.
W miesięcznych, tygodniowych i dziennych planach uwzględniać treści z  zakresu edukacji ruchowej.
Nauczycielki wszystkich grup
2.          Respektowane są normy społeczne
Przedszkole planuje podejmowanie działań wychowawczych mających na celu eliminowanie sytuacji stanowiących zagrożenie dla dzieci oraz wzmacnianie właściwych zachowań
1.          Opracowanie sposobu postępowania
w sytuacjach trudnych, ustalenie sposobu informowania o problemach wychowawczych rodziców.
2.          Każdą nadarzającą się sytuację wykorzystywać do omawiania
i przypominania Kodeksu Przedszkolaka.
 
3.          Przeprowadzenie badań w  zakresie bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu
w przedszkolu
Nauczycielki grup
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Zespół ds. ewaluacji
4.          Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności
Diagnozowanie i analizowanie osiągnięć dzieci, przy uwzględnieniu ich możliwości rozwojowych
1.          Opracowanie arkuszy obserwacji
w zakresie diagnozowania osiągnięć dzieci, ich wiedzy i umiejętności.
2.          Przeprowadzenie diagnozy 2 razy w roku
3.          Stwarzać sytuacje sprzyjające aktywizowaniu myślenia i doskonaleniu sprawności umysłowych (w  czasie zajęć  i zabaw) oraz nadal stwarzać dzieciom odpowiednie warunki
i sytuacje umożliwiające im twórcze działanie w zakresie różnorodnych działalności edukacyjnych
4.          Nasilić pracę nad doskonaleniem słuchu fonematycznego oraz orientacji  w przestrzeni
Nauczycielki grup
5.          Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych
W przedszkolu planuje się rozpoznawanie możliwości   i potrzeb rozwojowych dzieci
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.    Uwzględnienie w planach        
            miesięcznych    
            rozpoznawania  
            możliwości dzieci,    
          dostosowania metod pracy
          do potrzeb dzieci oraz
          indywidualizowanie pracy              
          z dziećmi
2.          Opracowanie indywidualnych planów wspomagania i korygowania rozwoju dziecka
 
Nauczycielki grup
6.          Promocja przedszkola
 
1.           
 1. Prezentowanie i upowszechnianie informacji o ofercie przedszkola- strona internetowa przedszkola , Informator dla Rodziców
 2. Promowanie przedszkola poprzez zamieszczanie artykułów w prasie
 3. Udział w konkursach zewnętrznych
 4. Występy artystyczne dzieci najstarszych – Jasełka dla szerszego środowiska
 
 
 
 
Zespół ds. promocji
 
 
 
 
 
 
Nauczycielki grup
 
Nauczycielki grup V i VI,
7.          Bogacenie bazy przedszkola
2.           
 1. Systematyczne wzbogacanie wyposażenia przedszkola w środki  i pomoce dydaktyczne
 2. Czynić starania o wzbogacenie terenu przedszkola o nowoczesny plac zabaw – poszukiwanie sponsorów. Włączyć do tej akcji rodziców.
 
Dyrektor
 
 
 
 
 
Dyrektor, Nauczyciele
 
 1. Harmonogram pracy przedszkola

 

Sprzątanie Świata- Polska 2011
IX/X 2011
Wszystkie nauczycielki
Dzień Edukacji Narodowej
14 X 2011
 
B. Sobiesiak, A. Socha
Pasowanie na Starszaka
Listopad 2011
 
M, Bicka. J. Misiurka,
K. Gruszka, M. Racięda
Beata Sobiesiak, Anna Socha
Mikołajki
XII 2011
 
M. Racięda, K. Gruszka
Spotkanie choinkowe – „Jasełka”- prezentacja Jasełek w środowisku
XII 2011
J. Misiurka, M. Bicka
Dzień Babci i Dziadka
I 2012
 
Nauczycielki poszczególnych grup
Bal Karnawałowy
I 2012
 
E. Buczyńska-Trębacz,
B. Sobiesiak
Święto Wiosny
III 2012
 
M. Wergieluk,
Dzień Ziemi
IV 2012
 
M.Kuczyńska
Miejski  Konkurs Małych Form recytatorskich dla przedszkolaków
V 2012
B. Sobiesiak, A. Socha
Dzień Dziecka
1 VI 2012
B. Zygarowicz, nauczycielki poszczególnych grup
Festyn Rodzinny: Dzień Matki i Ojca
VI  2012
 
M. Bicka, nauczycielki poszczególnych grup
Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego przez 5 i 6 latki
VI 2012
M, Bicka. J. Misiurka,
B. Sobiesiak, A. Socha
M. Kuczyńska
M. Racięda, K. Gruszka

 

 

 1. Programy i projekty

 

Nazwa programu, projektu
Osoba odpowiedzialna
 
Czytajmy dzieciom
M, Bicka. J. Misiurka 
 
Program ekologiczny
 
Wszyscy nauczyciele
Góra grosza
 
Wszyscy nauczyciele
 
Program adaptacyjny: Przedszkolak nie boi się przedszkola
Wszyscy nauczyciele
Program wychowawczy                                        „ Zuch przedszkolak”
Wszyscy nauczyciele
 
 
Program pod patronatem Sanepidu „Czyste powietrze wokół nas”
Wszyscy nauczyciele
 
 

 

 1. Harmonogram wycieczek

 

Tematyka wycieczek
Termin realizacji
Wycieczki związane z realizacją podstawy programowej:
 • Wycieczka krajoznawczo – turystyczna :
 • szkoła podstawowa,
 • biblioteka publiczna,
 • urzędy i zakłady użyteczności publicznej: straż pożarna, ośrodek zdrowia, policja,
 • Miejski Dom Kultury
 • Stacja PKP
 
V/VI 2012
IX/X ,  V/VI
V
IX, IV/V
V
IX
Wycieczki środowiskowe:
 • do parku,
 • do lasu,
 • do gospodarstwa agroturystycznego,
 • na łąkę
 
IX, X
X
IV
V
Miejsca pracy rodziców i znajomych:
·          ,
·          sklep,
·          oczyszczalnia,
·          zakład Gospodarki i Usług Komunalnych,
·          gospodarstwo rolne
 
IV
X
X
IV
IV/V

 

 

 1. Plan współpracy ze szkołą podstawową

 

Zadania
Sposób realizacji
Termin
Osoba odpowiedzialna
Współdziałanie nauczycieli przedszkola i szkoły
Nawiązanie kontaktów z nauczycielami klasy I, ustalenie terminów wzajemnych kontaktów
X-XI 2011
M, Bicka. J. Misiurka,
B. Sobiesiak, A. Socha
M. Kuczyńska
M. Racięda, K. Gruszka
Wprowadzenie dzieci
w problematykę szkolną
 • Zebranie informacji     
  o losach absolwentów
Zapoznanie dzieci przedszkolnych ze szkołą (sale lekcyjne, świetlica, sala gimnastyczna),
 • Rozmowa z nauczycielami – uzyskanie informacji o losach absolwentów
VI 2012
j.w.
Losy absolwentów
Spotkanie nauczycieli przedszkola z uczniami klasy I i nauczycielami, przeprowadzenie wywiadu z uczniami i ankiety z nauczycielami
X-XI 2011
j.w.

 

 1. Plan współpracy z rodzicami

 

Zadania i sposób realizacji
Termin
Osoba odpowiedzialna
Zainteresowanie rodziców uroczystościami przedszkolnymi i spotkaniami grupowymi, zapraszanie rodziców na uroczystości przedszkolne i zebrania grupowe, wspólne spotkania i zabawy okolicznościowe, pomoc w organizowaniu uroczystości
Wg harmonogramu
Wszystkie nauczycielki
Wspomaganie rodziców w uzyskiwaniu kompetencji pedagogicznych, spotkania z psychologiem, organizowanie dla rodziców zajęć otwartych
Wg harmonogramu
Wszystkie nauczycielki
Współdziałanie z przedstawicielami Rady Rodziców, pomoc w organizowaniu imprez artystycznych oraz pozyskiwaniu sponsorów
Cały rok
Wszystkie nauczycielki
Informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu, zapoznanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączanie ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności
Wrzesień 2011
Dyrektor, Wychowawcy
Informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają
Cały rok
Nauczycielki grup
Wspólne organizowanie wydarzeń, w których biorą udział dzieci
Cały rok
Nauczycielki grup

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...